Kreativitet

 

Som udgangspunkt rummer alle mennesker uendelige

kreative ressourcer   -   men......

Undertiden kan et liv komme til at virke tomt og kedeligt. 

Banker dén følelse alt for ofte på, kan det være på tide

at gøre noget nyt!

 

En måde at finde fornyede ressourcer på igen, kan være

ved at beskæftige sig med forskellige kreative processer.

 

Det kreative arbejde handler om at skabe balance.

 

Når der skabes balance mellem det mentale og

det kropslige, bliver der bedre ”plads” til,

at kreativiteten kan flyde frit.

 

Når kreativiteten flyder frit medfører det en følelse af

mere overskud og energi og en følelse af indre styrke.

Hvilket igen fører til øget selvtillid og selvværd.

I arbejdet med kreativiteten inddrages forskellige

udtryksformer som blandt andet: sang, musik, tegning,

maling, dans og drama.

 

 

 

Stemmen 

 

Stemmen er et fantastisk instrument, man som voksen næsten kan glemme, at man er i besiddelse af - i hvert fald kan man have glemt alle stemmens udfoldelsesmuligheder.

 

I stemmens klang spores der mange følelser og sindsstemninger.

Stemmen kan være fri, låst, nasal, træt, rusten, skarp, åben, luftfyldt, hæs, presset, og meget mere end det.

 

Ved at arbejde med stemmen er det muligt at løsne op for gamle spændinger. Arbejdet vil være en kombination af at sætte ord og lyd på følelser og indre/ydre oplevelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Vibeke Lucking © 2007 • Organisk psykoterapeut - Glostrup • lucking@legendeliv.dk