Velkommen til hjemmesiden for:

 

Organisk krop- og psykoterapi

 

Kreativitet og stemme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Vibeke Lucking 2007  Organisk psykoterapeut - Glostrup  lucking@legendeliv.dk

www.legendeliv.dk
                             Vibeke Lucking Psykoterapeut